Hoezo Assistentie?

Het `rolstoel-rijbewijs´ heb ik 1974 gehaald, als de Multiple Sclerose van mijn moeder zo ver was gevorderd, dat zij niet meer kon lopen. Relapsing leerde ik meer en meer, hoe het verlies van lichamelijke vaardigheden de levenskwaliteit beinvloedt.

Mijn eigen hulpeloosheid en mijn wens om te helpen zijn zeker basis geweest voor mijn motivatie, om ergotherapeute te worden.

Professionele assistentie kwam 1988 in mijn leven, in vorm van het woonproject `Stichting Fokus´ in Amstelveen, waar mensen met beperkingen in individueel aangepaste woningen leven en vanuit een centraal bureau hulp bij ADL-activiteiten kunnen aanvragen.

Dwarslaesie, beroerte, Spina Bifida, aangeboren spacticiteit, spierdystrophie, Multiple Sklerose – de aandoeningen waren even veelvuldig als de eisen aan ondersteuning bij het opstaan, douchen, aankleden, toiletgang, koken, uitkleden, naar bed gaan en al het andere, wat een zelfbepaald leven uitmaakt.

Zelfbestemd leven

is voor mijn een grondrecht van elk individu. Zelfbestemd reizen en zich kunnen herstellen horen net zo erbij. Menselijk assistentie maakt dit mogelijk.

Assistente te zijn betekent voor mij, aan het leven van een mens deel te nemen, de `verlenging van zijn armen en benen´ te zijn, om het leven in eigen regie en na eigen wens vorm te kunnen geven. Aanwezig te zijn, zonder de leiding te nemen; samen tijd door te brengen, zonder me overbodig te maken – dat is voor mij gedeelte levenskwaliteit. Het is zoals samenleven voor korte tijd, waarbij de regie heel duidelijk in handen van de assistentie-nemer ligt.

Hoe meer individueel een reis uitvalt, hoe groter worden onvoorziene situaties. In landen, waar geen norm voor toegankelijkheid heeft, moet altijd samen geimproviseerd worden. Als u thuis een elektrische rolstoel gebruikt, is in veel landen de duwrolstoel het enig mogelijke vervoermiddel. De afhankelijkheid, die daardoor ontstaat, vergt vertrouwen en duidelijkheid van u en mij.

 

Met wederzijds respect, openheid en begrip kunnen wij uw vakantie zo vormgeven, dat deze een kostbare ervaring voor u wordt.