Datenschutzerklärung für die Praxis für Körpertherapie - Silke Pollert-Sobiech

Privacybeleid - Silke Pollert-Sobiech

Geachte potentiële klant, geachte gebruiker, geachte gebruiker


Basis

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website (U) te informeren over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de beheerder van de website (ik, Silke Pollert-Sobiech).

Ik neem uw privacy zeer serieus en behandel uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Omdat nieuwe technologieën en de voortdurende ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. "persoonsgegevens" of "verwerking") zijn te vinden in art. 4 DSGVO.

Volgens de DSGVO (EU Data Protection Basic Regulation) ben ik verplicht u te informeren over het doel waarvoor ik gegevens verzamel, opslaat en/of verwerkt. U kunt ook uw rechten zien aan de hand van deze informatie.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens / verantwoordelijke contactpersoon

Silke Pollert-Sobiech
Kanalstr. 62
48147 Münster

+49 -251 322 56 15
kontakt@koerper-faszien.de

 

datagebruik

Een gebruik van mijn internetpagina's (www.travessible.de) is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als u het contactformulier stuurt, heb ik uw e-mailadres. Ik wil erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Zolang u niet actief gegevens op onze internetpagina's invoert, verzamelen wij alleen gegevens die uw internetbrowser automatisch aan ons doorgeeft, zoals:

Datum en tijd van het ophalen van een van onze internetpagina's
Uw browsertype
de browserinstellingen
het besturingssysteem
de pagina die u het laatst bezocht heeft
de hoeveelheid overgedragen gegevens en de toegangsstatus (overgedragen bestand, bestand niet gevonden, enz.)
Uw IP-adres (dat we anonimiseren voordat we het opslaan)

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om een probleemloze werking van de site te garanderen en om onze dienstverlening te verbeteren. Wij stellen geen persoonlijke referentie vast met deze gegevens.

In het geval van een verzoek om informatie of behandeling van uw kant, verzamel en bewaar ik alleen de gegevens die essentieel zijn voor het contact en het leggen van contact (uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres), alsmede uw postadres voor het verzenden van facturen in het geval van overeengekomen niet-contante betaling.

 

Doel van de gegevensverwerking

Benoemingsregelingen / Boekhouding

 

dataverkeer

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In het bijzonder wordt uw sessie voor de belastingdienst geregistreerd.

 

Doorgifte van gegevens naar een derde land

Ik zal uw gegevens niet overbrengen naar het buitenland.

 

Gegevensopslag

Uw gegevens blijven tien jaar lang ter inzage van de belastingdienst. Ik zal uw e-mail adres verwijderen als er drie jaar geen contact is geweest.

 

Rechten van de gebruiker

privacyrechten

Iedere betrokkene heeft recht op toegang op grond van artikel 15 DSGVO, het recht op correctie op grond van artikel 16 DSGVO, het recht op annulering op grond van artikel 17 DSGVO, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 DSGVO, het recht op verzet op grond van artikel 21 DSGVO en het recht op gegevensoverdracht op grond van artikel 20 DSGVO. Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO in combinatie met § 19 BDSG).

Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

 

Verwijderen van gegevens

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan, heeft u het recht om uw gegevens te verwijderen. De door mij opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

Recht van bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie wenst over de persoonlijke gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: kontakt@travessible.de